INTAKEGESPREK.

De eerste afspraak is een intakegesprek, wat ongeveer 60-75 minuten in beslag zal nemen. Tijdens het eerste gesprek kijk ik samen met u wat de aanleiding is voor uw bezoek. Door middel van een uitgebreide anamnese, waarbij we ingaan op uw persoonlijke vragen, uw klachten, uw leefsituatie, eventuele eerdere dieetervaringen, uw eetgewoonten en bewegingspatroon, krijg ik een goed beeld van de situatie. Daarna stel ik met u een individueel behandelplan op, afgestemd op uw situatie en behoeften.

VERVOLGGESPREKKEN.

Afhankelijk van uw behoefte en de inhoud van het individuele behandelplan zullen er één of meerdere vervolggesprekken plaatsvinden. Hierin wordt besproken wat uw ervaringen zijn met het in praktijk brengen van de adviezen. U krijgt ruimte om eventuele vragen te stellen en er kunnen vervolgstappen worden gezet. De duur van een eerste vervolggesprek is 30 minuten en van een tweede of later vervolggesprek 20 minuten.

 

RAPPORTAGE.

De verwijzend arts wordt met uw toestemming door middel van rapportages op de hoogte gehouden van uw resultaten. Daarnaast voer ik indien nodig mondeling overleg met uw arts.

PRIVACY.

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.